Transporter av prover till Gävle och Uppsala

Bollnäs

Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 7.45 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 7.45 men före 15.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Ljusdal

Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 8.30 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 8.30 men före 14.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Hudiksvall

Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 9.30 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 9.30 men före 13.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Söderhamn

Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 10.00 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 10.00 men före 12.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Gävle

Prov som ska vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 8.15 vardagar för att vara i Uppsala 11.00 samma vardag.

Prov lämnat på lab efter 8.15 men före 11.15 för att vara i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 11.15 kommer provet till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Lördag, söndag och helgdagar

Prov som ska till Gävle för analys måste lämnas på lab i:
Hudiksvall senast 8.30
Bollnäs senast 9.30
Proverna kommer då till Gävle 11.30 samma dag

Prover som skall till andra lab än Gävle och Akademiska skickas som tidigare måndag - torsdag enligt provtagningsanvisning.
Läs provtagningsanvisningarna extra noga dag före helgdag!

Eva Bild
Laboratoriemedicin

Anette Karlsson
Processteamledare
Provinlämning
026-15 78 57