Transporter av prover till Gävle och Uppsala

Bollnäs:
Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 7.45 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 7.30 men före 15.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Ljusdal:
Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 8.30 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 8.30 men före 14.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Hudiksvall:
Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 9.30 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 9.30 men före 13.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Söderhamn:
Prov som ska till Gävle och eventuellt vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 10.00 vardagar för att vara i Gävle 12.00 och i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 10.00 men före 12.00 kommer provet till Gävle ca 17.20 och till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Gävle:
Prov som ska vidare till Uppsala för analys måste lämnas på lab senast 8.15 vardagar för att vara i Uppsala 11.00 samma vardag.
Prov lämnat på lab efter 8.15 men före 11.15 för att vara i Uppsala 14.15 samma vardag, om provet lämnas efter 11.15 kommer provet till Uppsala 11.00 nästkommande vardag.

Lördag, söndag och helgdagar:
Prov som ska till Gävle för analys måste lämnas på lab i:
Hudiksvall senast 8.30
Bollnäs senast 9.30
Proverna kommer då till Gävle 11.30 samma dag

Prover som skall till andra lab än Gävle och Akademiska skickas som tidigare måndag - torsdag enligt provtagningsanvisning.
Läs provtagningsanvisningarna extra noga dag före helgdag!

Eva Bild
Vårdenhetschef
Klinisk Kemi Bollnäs
0278-380 40

Anette Karlsson
Processteamledare
Provinlämning
026-15 78 57