Förfarande från barnmorska/familjeläkare till gynekolog

  1. Använd speciell grön remissblankett. Påpeka om det finns synlig förändring eller andra symtom. 
  2. Bifoga kopia på cytologisvaret, så att utredaren får alla uppgifter om tidigare prover. 
  3. Skicka meddelande till patienten (brev A). 
  4. Skicka information om vad cellförändringar innebär, t ex foldern ”På tal om cellförändringar”, så undviks onödig oro under väntetiden till gynekolog. 

Det är inte bråttom om patienten inte har kontaktblödningar eller synliga portioförändringar.

Remissvar fås efter avslutad utredning och eventuell behandling. Kontroller sker sedan hos gynekolog i ett år. Därefter skickas remiss till Kontrollfilen för årlig kontroll hos barnmorska via Cellprovskontrollen.

Använd bifogade blanketter. Ge patienten foldern ”På tal om cellförändringar”.

All primär information utgår från den som tar prov och remitterar vidare.

Utredande läkare informerar sedan om biopsisvar, bedömning, behandling och uppföljning.