Patientinformation, remiss och brev

Det åligger den som senast tog prov eller behandlade patienten att informera henne om vad som kommer att hända härnäst. För att underlätta formuleringarna har vi arbetat fram en uppsättning av standardbesked enligt nedanstående förteckning.

 1. Information ”På tal om cellförändringar” ges till patienter när cellförändringar kommer på tal vid besök hos läkare eller barnmorska.

  Cellprovskansliet som sköter databasen och kallar patienten till screening har remiss och brev.
   
 2. Remiss Gynekologisk-Cytologi (Opportunistisk screening och kontrollfilsfallen kryssas I V-rutan). 
 3. Remiss Kontrollfil. 
 4. Kallelsebrev till Cellprovskontroll. 
 5. Påminneslebrev till Cellprovskontroll. 
 6. Kallelsebrev till Kontrollfilen. 
 7. Svarsbrev (samma) till patienter med negativt cellprov tagit via Cellprovskontrollen Kontrollfilen eller indicerat. 

  Barnmorskorna har följande brev och remiss

 8. Remiss från barnmorska till gynekolog (grön). 
 9. Exempel på smearsvar ”datalakan” inkl tidigare cytologiska prover. 
 10. Brev från barnmorska till patient vid remiss till KK (Brev A). 
 11. Brev från barnmorska till patient vid omtag pga ASCUS (Brev B).

  Handläggande gynekolog har följande standardbrev till den patient som förberetts muntligen

 12. PAD-besked på px portio/cervix abrasio som inte visar någon dysplasi.
 13. Kallelse till behandling laser/diatermi. 
 14. Kallelse till behandling laser/diatermi.  

Vid avvikelser från den helt rutinmässiga skickas hellre personligt formulerat brev. Var alltid tillgänglig för frågor.

Förlaga (vit) till remissen från barnmorska till gynekolog bifogas.Ska kopieras på ljusgrönt (polargrönt) papper.

Aktuella förlagor till övriga brev kan rekvireras från
Cellprovskansliet, läkarsekreterare Eva Danielsson, 026-15 48 83
eva.danielsson@regiongavleborg.se