Handläggning av cellförändringar

Utredning

Avvikande smear utreds av gynekolog.

Kolposkopi och jodfärgning av vagina.

Cervixprov om endocervikalslemhinnan ej är väl synlig.

Px portio ska alltid tas med välslipad tång för att inte orsaka smärta, vilket kan förstöra mycket av förtroendet.

Ett ordentligt cytologiskt prov med endocervikal borste kan enligt nyare uppfattning ersätta cervixskrap, om syftet är att utesluta att en synlig portioförändring når upp i endocervix.

Om man tar ett nytt cellprov och ett px portio samtidigt ska man kryssa i på smearremissen att patienten inte ska ha besked direkt hem. Undersökaren inväntar i stället bägge svaren och ger ett samlat besked till patienten. Man undviker då att kvinnan får motstridiga besked med ett par dagars mellanrum, vilket många upplever som mycket oroande. Patienten förbereds och informeras om eventuell behandling.

Gravida kvinnor med dysplasi ska följas med upprepade kolposkopier och efter bedömning biopsi. I de allra flesta fall kan man vänta med behandling till efter graviditeten. 

Behandling

Biopsiverifierad dysplasi bör excideras .

Excision av dysplastisk portioförändring sker lämpligen med laser eller, vid små avgränsade lesioner på unga kvinnor, med diatermislynga. Excisionen behöver inte vara större än motsvarande destruktionsbehandling, och kan nästan alltid utföras polikliniskt i lokalanestesi. Cervixskrap om lesionen ej kunnat ses i sin helhet.

Indikationen för excision ökar med åldern på patienten, lesionens storlek och grad.

En 40-åring med utbredd CIN 1 bör bli föremål för excision, medan en 25-åring med en liten helt avgränsbar CIN 3 kan bli föremål för en liten diatermislyngekonisation eller laser vaporisation.

CIN 1 hos yngre kvinnor kan också behandlas expektativt med kolposkopikontroll efter ett halvår, men bör avlägsnas om kvarstående.

Uppföljning efter behandling

Två kontroller med cellprov och kolposkopi för bedömning av behov av biopsi/cervixskrap hos behandlande läkare efter fyra månader och ett år. Sedan fortsatta cellprovskontroller vartannat år i 20 år via Kontrollfilen.