Databasen

Alla cellprover som tas i Gävleborgs län, oavsett plats och sammanhang samlas i en gemensam databas (ej om provet skickats till Medilab).

Databasen väljer ut de kvinnor i länets befolkningsregister 23 - 60 år som inte lämnat något cellprov på tre år.

Den uppmärksammar även de kvinnor som ej kommit till kallad provtagning inom fyra månader, då ett påminnelsebrev skickas ut.

I databasen finns även en speciell modul som kallar kvinnor vartannat år, Kontrollfilen (KF). Hit remitteras kvinnor som haft och behandlats för en dysplasi på speciell KF-remiss. När kvinnan registrerats i KF skickas Kvitto till inremitterande.

Kvinnor som inte ska kallas via Cellprovskontrollen, tillfälligt eller för alltid, kan avregistreras via databasen. Detta görs på speciell remiss. När kvinnan avregistrerats skickas Kvitto till inremitterande.

I provsvaret redovisas
Alla tidigare tagna cellprover, alla PAD som rör corpus och cervix samt att kvinnan är registrerad i Kontrollfilen eller om kvinnan är avregistrerad från Cellprovskontrollen.

Anamnestiska uppgifter som provtagaren angivit på remissen, vilket har betydelse för klinisk handläggning - Provtagning, vanlig 3-portionsprov, endast vaginalprov, annat samt bl a om pågående graviditet, genomgången laserkirurgi, hormonbehandling, menopausstatus, vilket har betydelse för klinisk handläggning.

Svarsbrev skickas till alla kvinnor med negativt cellprov, om provtagaren ej markerat att så ej ska ske.

Alla brev (kallelse-, påminnelse-, KF-kallelse- och svarsbrevskickas via e-post) skickas via e-post.