Vårdprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen

Organisation

Övergripande ansvar

Kvinnokliniken
Överläkare Bengt Andrae 
Kvinnokliniken Gävle

Cytologiska proverna och databasen

Cytologlaboratoriet, Laboratoriemedicin
VC Towa Johansson Marknell

Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
VEC Iréne Silverloo

Cellprovskansliet (administratör) 
Läkarsekreterare Eva Danielsson
026–15 48 83
eva.danielsson@regiongavleborg.se

Provtagningen sker hos barnmorskorna i mödravårdsorganisationen.