Definitioner

Förebyggande
Att upptäcka och hindra att invasiv cancer uppstår genom att avlägsna dysplasi.

Screening
Organiserad förebyggande massundersökning av symtomfria kvinnor
enligt Wilson’s kriterier. Sjukdomen som screenas för ska vara vanlig, farlig i sin utvecklande form och mer framgångsrikt behandlingsbar om den kan upptäckas vid screening än om man inväntar symtom.

Opportunistiska prover
Prover utöver screening som tas på patientens initiativ utan symtom, även kallad ”vild screening”.

Indicerade prover
Prover som tas pga symtom, anamnes eller undersökningsfynd.

Tidig diagnostik
Att finna invasiv cancer i tidigt stadium.

ASCUS
Atypical squamous cells of undetermined significance = Svårvärderade cellförändringar

CIN 1, CIN 2 och CIN 3
Lätt, måttlig respektive grav dysplasi.

Cancer in situ
Ingår i begreppet CIN 3. Onödig att använda i kommunikationen med patienter. Begreppet cellförändringar räcker bra.

Invasiv cancer
Växt av cancerceller genom slemhinnans basalmembran.

Mikroinvasiv cancer
Ej synlig för ögat, men är ändå invasivt växande.

Intervall
Tidsmellanrum mellan provtagningstillfällena.

Intervallfall (Intervallcancer)
Invasiv cancer som inträffar inom det normala intervallet mellan två provtagningar trots att senaste provet varit normalt

Skivepitelcancer
Utgår från den släta flerskiktade slemhinnan på livmodertappens utsida.

Adenocarcinom
Utgår från den slembildande slemhinnan i livmoderhalsen. Betydligt ovanligare, men blir relativt sett vanligare om fall av skivepitelcancer kan förebyggas.

Körtelsellsatypier
Cellförändringar som misstänks utgå från cylinderepitelet i livmoderhalsen.

Metaplasi
Normalt förekommande förändringar i transformationszonen.

Kondylom
Klinisk benämning på genitala vårtor.

Kondylomatösa förändringar = Tecken till HPV-infektion
Cytologiska förändringar som antyder förekomst av HPV-virus. Ska endast behandlas om förenat med dysplasi eller om synliga förändringar på portio eller om fyndet upprepas.

HPV-test
Provsvar påvisar förekomst av onkogent HPV.

Kontrollfilen (KF)
Till KF remitteras de kvinnor som haft dysplasi och behandlats färdigt på KK.

Täckningsgrad
Prov taget under en period av tre år.

Hörsamhet
Andel kvinnor som fått kallelse och som tagit prov.