Svarsrutiner

Rätt remissinstans - adress och telefonnummer samt rätt anamnes och frågeställning ger säkrare service.

Fryssnitt

Ett telefonsvar på fryssnitt lämnas inom cirka 30 minuter efter att provet ankommit.

Snabbsvar

Sätt ett kryss i rutan snabb diagnos på remissen.
Snabbsvar bryter den ordinarie laboratorierutinen och debiteras därför extra.
Svar kan avges via telefon eller telefax.
Telefon-telefax eller personsökarnummer till mottagare av svaret ska anges.
Telefonsvaret och telefaxsvaret följs av ett skriftligt svar.

Histologiska prover  
Tidigast dagen efter ankomst.

Cytologiska prover 
Allmän cytologi tas emot måndagar-fredagar.