Provinlämning och öppettider

Prover från Gävle sjukhus ska lämnas i provinlämningsrummet, plan 04, hus 2.

Skydda patientidentiteten på prover

Skydda patientidentiteten på prov-burkar/rör. Små PAD-burkar och vätskor (bl.a pleura, ascites, blåssköljvätska, cystinnehåll, urin) kan ställas i plastmuggar för engångsbruk på hyllan i provinlämningen. Större burkar/hinkar placeras med patientidentiteten vänd mot väggen.

Alla remisser ska ligga i cirkulationskuvert eller förslutna på annat sätt.

Färskt operationsmaterial, liqvor och BAL överlämnas personligen till laboratoriepersonal vid Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi

Öppettider

Laboratoriet är öppet 8.00-16.00

Prover kan lämnas alla tider på dygnet i provinlämningsrummet.

Telefonnummer vid provsvar och övriga frågor 026-15 55 55