Providentitet och smittmärkning

Providentitet

Histopatologiska och cytologiska laboratorieprover följer Socialstyrelsens föreskrifter.

Objektglas

Skall märkas med personnummer och namn (minst initialer enligt SoS). Det ska också framgå om objektglaset är lufttorkat (L) eller spritfixerat (fix). Prov som har tagits från flera provtagningsställen skall numreras med undernummer (romerska siffror) och provtagningsplatserna ska tydligt framgår av anamnesen. Använd blyertspenna!

Provtagningskärl

Skall före provtagningen etiketteras och märkas med patientens namn, personnummer, preparattyp, datum och avsändare. Etiketten skall sitta på burken, ej på locket. Vid provtagningstillfället kontrolleras att patientens namn och födelsedatum överensstämmer med etiketteringen på provtagningskärlet och uppgifter på remissen. Prov som har tagits från flera provtagningsställen skall numreras med undernummer (romerska siffror).

Streckkod skall användas i största möjliga utsträckning.

Smittmärkning

Särskild försiktighet måste iakttas vid provtagning från patienter med diagnostiserad eller misstänkt smittsam hepatit, HIV-infektion, Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, lues eller tuberkulos. På remiss, provtagningskärl och objektglas från dessa patienter anbringas ett särskilt smittvarningsmärke. Den misstänkta eller verifierade diagnosen anges på remissen. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som skydd under transporten. Histopatologiska prover kommer efter ankomst till laboratoriet att fixeras 1-3 dygn längre än motsvarande normalprover, varför svarstiden kan komma att förlängas.