Fixering av PAD

Fixera i 4% buffrad formaldehyd 24 - 48 timmar.

Lägg provet i burken. Fyll på med formaldehyd så att det täcker alla sidor av preparatet. Mängden skall vara minst 10 gånger provets volym. Vid större preparat gör insnitt för att formaldehyd ska tränga in i vävnaden.

Burken med preparat skall förvaras i rumstemperatur, lägre temperatur fördröjer fixeringen. Preparatet måste vara fixerat innan det kan hanteras vid laboratoriet.

Om provet fixeras längre än 48 timmar kan receptoraktiviteten minska, vilket kan påverka resultatet av vissa immunhistokemiska färgningar. En bra fixering är en förutsättning för en korrekt diagnos.