Eftergranskning

Sker internt på begäran av kliniker eller på eget initiativ där tidigare undersökningar av någon anledning behöver analyseras på nytt. Detta görs oftast på grund av nya kliniska uppgifter. Nytt utlåtande skrivs om eftergranskning sker på begäran av kliniker, vilka även debiteras för detta. Vid eftergranskning på eget initiativ anges detta i ett kompletterande utlåtande. Någon debitering sker ej i detta fall.

Externt sker eftergranskning på begäran av kliniker. Då skickas preparat eller klossar till utvalda specialister inom området, samt kopia av tidigare utlåtande. Den kliniker som begärt eftergranskning betalar specialistens arvode.