Provtransporter och vidareskickning av prov

Prov skickas inte till laboratorier utanför Region Gävleborg om analys utförs inom Laboratoriemedicin Gävleborg.
Undantag sker endast i speciella fall. I enlighet med överenskommelser inom det regionala samarbetet skickas vissa prov vidare för analys externt.

Klinisk Kemi i Hälsingland sampackar och vidarebefordrar prov 2 ggr/ dag vardagar till Kliniskt Kemiska Laboratoriet, Transfusionsmedicin, Klinisk Mikrobiologiska laboratoriet och Laboratoriet för Klinisk Patologi/Cytologi i Gävle. Lördagar, söndagar och helgdagar vidarebefordras prov 1ggr/dag till Kliniskt Kemiska Laboratoriet, Klinisk Mikrobiologi samt till Transfusionsmedicin.

Taxi bör användas i synnerligen brådskande fall och då andra transportmöjligheter uteslutits. Akut transport kan beställas via närmaste Laboratorium/Blodcentral, men debiteras kund.

Transporter av prover som skall till Gävle och eventuellt Uppsala.

Läs förpackningsanvisningar