Förkortningar

Systembeteckningar

B = Blod
Csv = Cerebrospinalvätska
D = Övriga kroppsvätskor
Erc = Erytrocyt(er)
F = Faeces
P = Plasma
Pt = Patient
S = Serum
Sp = Spinalvätska
U = Urin
 
K = Kvinnor
M = Män

Enhetsfaktor

k = kilo = 10E3                        
m = milli = 10E-3
µ = mikro = 10E-6
n = nano = 10E-9
p = piko = 10E-12
f = femto = 10E-15

Systemprefix

a = Artäriellt 
f = Fastande 
k = Kapillärt 
t = Tidsbegränsad samlingsperiod 
v = Venöst 

Enheter

arb enh = Arbiträr enhet 
d = Dygn 
fL = Femtoliter 
g = Gram 
h = Timme 
IU = Internationella enheter 
kat = Katal (katalytisk aktivitet) 
L = Liter 
mån = Månad 
Min = Minuter 
mL = Milliliter 
mol = Mol 
sek = Sekund 
v = Vecka

Matematiska tecken

> mer än
< mindre än