Urinprov

Urin samlas som stickprov för kvalitativa analyser, som dygnsmängd eller under angiven tidsrymd för kvantitativa analyser.

Vid uppsamling av dygnsmängd skall patienten tömma blåsan vid ett visst klockslag (t ex kl 7.00 dag 1) denna urin kastas bort. Alla urinportioner samlas sedan i uppsamlingskärlet.

Efter 24 timmar (kl 7.00 dag 2) tömmes blåsan för sista gången, denna urinportion sparas.

Samma princip gäller vid samling under andra tidsintervaller.

Uppsamlingskärlet bör förvaras i kyl under uppsamlingsperioden.

Uppsamlingskärl, plastflaska med skruvlock, finns att rekvirera från Proceedo.

Uppsamlingskärl med tillsats. Rekvirera plastflaska med skruvlock från Proceedo. Tillsats av syra (OBS frätande!) finns att få på Kliniskt Kemiska Laboratoriet.