Kroppsläge

Vid övergång från liggande till stående kroppsläge sker en övergång av vatten och lågmolekylära föreningar från plasmarummet, så att plasmavolymen minskar med 5 - 20 %.

Koncentrationen av plasmaproteiner och med dem associerade föreningar (t ex Kolesterol, Tyroxin, Cortisol, B 12, Calcium och Bilirubin ) ökar då i motsvarande utsträckning. Antalet blodceller ökar något mindre.

För att undvika det skall följande iakttagas: Patienten skall vila i sittande ställning minst 15 minuter före provtagningen, som sedan sker i sittande eller liggande läge.

Detta motsvarar regler som tillämpas vid insamling av referensmaterial.
Referensmaterial för sängliggande finns för närvarande inte tillgängliga.