Fastande

Vissa komponenter påverkas påtagligt av måltider, dessa analyser är märkta i analysförteckningen med f. Andra analyser uppvisar en biologisk dygnsrytm.

För fastande gäller inget födointag under 10 timmar eller från 22.00 om inget annat anges.

  • Födointaget påverkar koncentrationerna av glukos, bilirubin och triglycerider.
  • Triglycerider måste tas fastande på morgonen, helst före 10.00.
  • Järn ska tas före 10.00 på förmiddagen och kan normalt vara cirka hälften så högt på eftermiddagen.
  • Bilirubin är också markant lägre på eftermiddagen. Svält (cirka 24 timmar) kan fördubbla bilirubinvärdet.
  • Prov för prolaktinanalys ska tas tidigast 3-4 timmar efter uppvaknandet.
  • Kortisol uppvisar en uttalad dygnsvariation, med högst värden på morgonen.
  • Glukos påverkas kraftigt av måltid, referensintervallet gäller endast för prov taget fastande.