Klinisk kemi

Klinisk Kemi finns på fem orter i Region Gävleborg, Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal och Söderhamn.

På Klinisk Kemi får du tillgång till allt från den enklaste till den mest komplexa analysen samt övriga laboratorietjänster. Dina prover analyseras snabbt och säkert av högskoleutbildad personal med hjälp av analysinstrument med optimerad och beprövad metodik.

Vi följer ständigt utvecklingen inom området och uppdaterar kontinuerligt analyser och instrument.

Analyssvar erbjuds via data (elektroniskt direkt till journal), fax eller papper.

Alla laboratorier för Klinisk Kemi i länet är ackrediterade.

Vårdenhetschefer

Janne Raappana - klinisk kemi och transfusionsmedicin A Gävle

Monica Arkenström - klinisk kemi och transfusionsmedicin B Gävle

Claes Sundvik - klinisk kemi och transfusionsmedicin C Gävle

Charlotta Sandström - klinisk kemi och transfusionsmedicin norra Hälsingland

Emelie Sigfridsson - klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland