Ackrediterade analyser/metoder

Laboratoriemedicin har en ackrediterad verksamhet enligt EN ISO 15189.

Ackrediteringen avser provtagning, provhantering, analys/bedömning, test inför blodutlämning samt svarsrapportering utförd av Laboratoriemedicin Gävleborg.

Målet är att alla steg rörande provets analys/bedömning inklusive provtagning som sker inom Laboratoriemedicin, provhantering, instrument, substrattillverkning, kalibratorer, kontroller och svarsrutiner skall finnas beskrivna, vara spårbara gällande material och involverad personal.

Uppfyllelse av detta kontrolleras regelbundet av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Ytterligare information om ackreditering finns på Swedac:s hemsida.

I förteckningarna nedan finns ackrediteringens omfattning och certifikat.

Ackrediteringens omfattning klinisk kemi (pdf) 

Ackrediteringens omfattning Transfusionsmedicin (pdf)

Ackrediteringens omfattning Klinisk Mikrobiologi (pdf)

Ackrediteringens omfattning Klinisk Patologi och Cytologi (pdf)

Ackrediteringscertifikat (pdf)