Myelom

Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen med en incidens på cirka 6/100 000 invånare och år, vilket innebär att cirka 600 nya fall diagnostiseras i Sverige årligen.

Sjukdomen utgör cirka 1 procent av alla tumörer och 15 procent av hematologiska tumörer. Myelom är ovanligt före 40-årsåldern och incidensen ökar med stigande ålder med en medianålder vid diagnos på omkring 72 år. 

Det standardiserade vårdförloppet gäller för diagnoserna Myelom C90.0, C90.1, C90.2 och C90.3. Observera att det inte omfattar D47.2 (MGUS). Det standardiserade vårdförloppet gäller från och med 28 mars 2016.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation
Vårdförlopp myelom - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion myelom – med symtom, fynd och kriterier

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke - remiss

Beskrivning flödet - patientinformation

Patientinformation på flera språk

Cancerfonden om myelom

Rutiner
KVÅ-kodning myelom
Processbeskrivning myelom
Kontakt
Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden
Koordinator

Hematologmottagning Gävle 026-15 46 85
Medicinmottagning Hudiksvall 0650-922 13
Kontaktsjuksköterska
Gävle 026-15 46 85
Hudiksvall 0650-922 13