Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med få och allmänt förekommande eller ospecifika symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling.

Patienter med ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med ospecifika symtom på allvarlig sjukdom som kan vara cancer, är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation
Vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Kortversion - allvarliga ospecifika symtom

Standardiserat vårdförlopp cancermisstanke - remiss

Remiss skickas till:

Hematologmottagning
Budstation -110-
Gävle sjukhus
Lasarettsvägen 1
801 87 Gävle

AIM-mottagningen 
Budstation -743- 
Hudiksvalls sjukhus 
Kungsgatan 33 
824 81 Hudiksvall

Beskrivning flödet - patientinformation 

Patientinformation på flera språk

Rutiner
KVÅ-kodning allvarliga ospecifika symtom
Processbeskrivning allvarliga ospecifika symtom
Kontakt

Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden

Koordinatorer
Allmän internmedicinmottagning Hudiksvall 0650-921 32

Hematologmottagning Gävle 026-15 35 56