PREM

Kunskap om patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information är viktig. Av den anledningen genomförs en nationell undersökning.

Enkäten som skickas ut är en så kallad PREM-enkät. PREM står för Patient Reported Experience Measures, på svenska Patient Rapporterade Erfarenhets Mått.

Alla patienter som startar ett SVF kan få möjlighet att svara på enkäten även de som utreds och inte har cancer. Information till patienter återfinns här - Hur upplever du vården? Hjälp oss att bli bättre! och mer information finns på Cancercentrum.

Resultat PREM - Region Gävleborg