Cancer i urinblåsa och övre urinvägar (makrohematuri)

Varje år diagnostiseras det i Sverige 2 400 nya fall med blåscancer, och 600 individer avlider som en direkt följd av blåscancersjukdomen årligen. Andra cancerformer i urinvägarna är cancer i njurbäcken (C.65.9), urinledare (C.66.9) och urinrör (C.68.0), där totalt cirka 250 nya fall upptäcks varje år i Sverige.

I början av 2014 startade ett arbete med att korta väntetiderna för patienter som söker vård för synligt blod i urinen, så kallad makrohematuri i Gävleborg. Det standardiserade vårdförloppet gäller för cancer i urinblåsan, njurbäcken, urinledare och urinrör. Redan nu visar arbetet på mycket fina resultat. I de cancerfall som konstaterats 2015 har väntetiderna för behandling förkortats avsevärt. Innan rutinerna börjades användas var snittiden från stark misstanke om cancer i urinblåsa och urinvägar till att behandling sattes in 58 dagar. I snitt ligger nu väntetiden på 17 dagar, vilket är en stor förbättring. Resultaten är kliniskt välgrundade och rutinerna användas nu av samtliga hälsocentraler i Region Gävleborg.

Årligen utförs i Sverige 2 400 TURB-operationer (transuretral resektion av blåstumör) för nydiagnostiserad blåscancer. Vidare drabbas 50 procent av patienterna med icke-muskelinvasiv blåscancer, som utgör cirka 75 procent av all blåscancer, vid minst ett tillfälle av lokalt återfall i blåsan inom 5 år från diagnos. De som inte kan behandlas i lokalbedövning på urologmottagning fordrar då en ny TURB-operation.

Detta standardiserade vårdförlopp omfattar alla patienter med välgrundad misstanke om eller påvisad cancer i urinvägarna. Tre av fyra patienter med blåscancer har synligt blod i urinen (makroskopisk hematuri) som debutsymtom.

Läs mer: Filmer om cancerflödet för makrohematuri

Förkortade väntetider för patienter med cancer i urinvägarna

Från och med april 2018 korrigerad ålderskriterier för välgrundad misstanke för makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) gäller för individer 50 år eller äldre.

VårdförloppKortversionRemissPatientinformation

Vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer - innehåller beskrivning av hela vårdförloppet

Standardiserat vårdförlopp, Urothelial cancer - Makrohematuri. Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård - 09-134026

Operationsförberedande remiss - 09-125358

Tobaksfri i samband med operation - 09-127549

Hälsodeklaration inför operation eller undersökning - 09-94819

Beskrivning flödet - patientinformation

Patientinformation på flera språk

Information för dig med blod i urinen

Tobaksfri i samband med operation, patientinformation - 02-127575

Cancerfonden om urinblåsecancer

Rutiner
KVÅ-kodning urinvägar/blåsa
Kontakt
Vårdgivare
Telefonnummer för kontakt mellan vårdgivare i patientärenden
Koordinator

Specialistmottagning Aleris Bollnäs 0278-383 37
Kirurgmottagning Gävle 026-15 76 86
Kirurgmottagning Hudiksvall 0650-928 41