Medlemmar cancerrådet

Cancerrådet Gävleborg består av medarbetare i Region Gävleborg i verksamheter som arbetar med cancervård eller på annat sätt har anknytning till cancervården.

Arbetsutskott

Helena Björkman, förvaltningschef produktion, ordförande
Börje Svensson, specialist allmänmedicin
Kristina Granevåg, verksamhetschef onkologi
Ingela Högerås, verksamhetschef kvinnosjukvård
Per Edlund, överläkare onkologi
Per Fessé, cancersamordnare 

Rådets övriga medlemmar

Alvaro Castillo/Christine Hess, överläkare gynekologisk onkologi
Anders Åkerlund, överläkare bild och funktionsmedicin
Andrea Edit Farkas, specialistläkare klinisk patologi och cytologi
Annika Jerner Othzén, överläkare internmedicin
Hirsh Koyi, överläkare internmedicin
Katarina Wijk, förvaltningschef samhällsmedicin
Magnus Hellberg, överläkare barn- och ungdomssjukvård
Maria Hammarlund, palliativa teamet
Ulrika Östlund, centrum för forskning och utveckling

Adjungerade

Britt-Marie Sjöberg, administratör cancerstrategi Gävleborg