Styrgrupp Gävleborg

Styrgruppen ska:

 • Säkerställa förankring mot Region Gävleborgs linjeorganisation
 • Följa upp implementering av olika åtgärder som beslutats utifrån den nationella cancerstrategin
 • Ta fram underlag till beslut om prioriteringar av utvecklingsarbeten, omfördelningar och förändringar inom Region Gävleborg
 • Initiera förbättringsområden och vid behov utse samordnare för genomförandet
 • Bistå cancerrådets ordförande i att vara remissinstans för nationella och regionala vårdprogram
 • Följa upp Region Gävleborgs resultat utifrån kvalitetsregisterdata
 • Skapa möjligheter för patientföreträdare att delta i utvecklingen av cancervården
 • Cancerrådets ordförande
  • utser, efter förslag från verksamhetschef, representanter till vårdprogramgrupper och övriga arbetsgrupper i RCC:s regi
  • är remissmottagare för nationella och regionala vårdprogram
 • Region Gävleborgs representanter i RCC: s styrgrupp ansvarar för den kontinuerliga rapporteringen från Cancerrådet till RCC: s styrgrupp
 • En rapport sammanställs årligen över Cancerrådets verksamhet. Rapporten används som underlag i RCC: s redovisning av Region Gävleborgs aktiviteter kring den nationella cancerstrategin

Cancerrådet - mötesanteckningar

Dokument ur Platina (Sökkriterier: nyckelord cancer, mötesprotokoll/minnesanteckning, fastställt efter 2018-01-01)