Cancer

Region Gävleborg arbetar på olika plan för att åstadkomma förbättringar inom cancervården. Cancerstrategi Gävleborg och standardiserade vårdförlopp (SVF) för vårdgivare.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) Cancerstrategi Gävleborg

Ett vårdförlopp beskriver och definierar innehåll från alarmsymtom om misstanke om cancer, vad som ska ligga till grund för välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, och vilka maximala väntetider som gäller.

Det finns SVF för bland annat:

  • Bröst
  • Huvud och hals
  • Prostata
  • Urinvägar
 

Cancerrådet Gävleborg har bildats för att bland annat bevaka olika utvecklingsområden och implementering av nya behandlingar.

Cancerstrategi Gävleborg är ett övergripande projekt med syfte att initiera och genomföra egna utvecklingsprojekt inom Region Gävleborg.