Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) verkar inom Sjukvårdsegion Mellansverige. CSD har som mål att verka för att personer som har sällsynta diagnoser får samma möjlighet till diagnos, adekvat behandling och samhällsservice som andra invånare har enligt svensk lagstiftning.

Sällsynta diagnoser är ofta genetiska, har en omfattande symtombild och leder till funktionsnedsättning. Man kan behöva hjälp från många olika specialister under hela livet. Varje enskild sällsynt diagnos är ovanlig, många av tillstånden uppträder tidigt och varar livet ut.

CSD vill förbättra kunskapen och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser livet ut. Genom att förbättra kunskapen om sällsynta diagnoser inom vården och samhället skapas en bättre vardag för patienterna.

CSD hjälper patienter, anhöriga, vårdgivare eller andra samhällsaktörer med vägledning, information och utbildning om sällsynta diagnoser. Enheten har en lotsande och administrativ funktion.

CSD Sjukvårdsregion Mellansverige som huvudsakligt arbetsfält. I sjukvårdsregionen ingår regionerna Gävleborg, Uppsala, Örebro, Sörmland, Dalarna, Värmland och Västmanland.

Centrum för sällsynta diagnoser

Samordnare i Region Gävleborg är Åsa Strid Winholm.