Rikshandboken barnhälsovård

Rikshandboken-banner

Rikshandboken är barnhälsovårdens egen webbplats med kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling med möjlighet för all personal att få samma kunskapsbaserade information – en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor. Användare är alla som arbetar inom barnhälsovården men även andra är naturligtvis välkomna att ta del av den.

www.rikshandboken-bhv.se

Rikshandbokens huvudman är Svenska Barnläkarföreningen, den redigeras och produceras av Inera AB.