Vaccinavtal 1 juni 2013

Upphandling är nu klar för alla vacciner utom mot pneumokocker.

För alla övriga vacciner fortsätter vi med samma fabrikat som vi haft de senaste åren. Detta gäller tyvärr även MMR-VAX-PRO.

Då avtalet för Synflorix löper ut 31 maj kan det bli avtalslöst tillstånd under kortare eller längre tid. Se därför till att beställa hem Synflorix nu för det avtalade priset så det räcker. Observera att när man startar med vaccination mot pneumokocker måste de två första injektionerna vara av samma sort. Boosterdosen 6 månader senare kan vara från annan tillverkare. Detta måste finnas med i beräkningen när man planerar sin beställning.

Vi återkommer med information när avtalet för pneumokockvaccin är klart.