Uppdatering av personalhandledning om mat för barn 0-5 år

Med anledning av resultaten från undersökningen av tungmetaller och spårämnen i barnmat, samt frågor om fänkålste till spädbarn har Livsmedelsverket uppdaterat personalhandledningen om mat för barn 0-5 år.

Den aktuella versionen återfinns under rubriken ”Fördjupad information” i högerkolumnen på följande länk: slv.se/spadbarn.

De ändringar som har gjorts är:

Sidan 14: Nytt avsnitt om modersmjölksersättningar för barn med medicinska behov.
Sidan 35: Nytt avsnitt om risdrycker och andra risbaserade produkter.
Sidan 39: Nytt avsnitt om arsenik i risprodukter.
Sidan 42: Nytt stycke om fänkålste.

Livsmedelsverket meddelar att de inom kort kommer att lägga ut rättelseblad till föräldrabroschyrerna som pdf:er på webben.