Rekommendation gällande prioritering av tetravalent vaccin

Rekommendation gällande prioritering av tetravalent vaccin i rådande bristsituation.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting SKL, har tillsammans gjort en rekommendation/prioritering av de få doser av DTP-IPV (Tetravac) som finns tillgängliga. De doser som finns skall fördelas över landet till skol och barnhälsovården.  

1. Helt ovaccinerade barn (ej erhållit 3 doser som grundvaccination) vilka inte ska erhålla vaccin mot Hib prioriteras oavsett ålder.

2. Barn vilka bedöms behöva ytterligare en eller två doser av tetravalent vaccin för att betraktas som grundvaccinerade med tre doser enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

3. Då restnotering råder bör dos 4 i det nationella vaccinationsprogrammet riktad till 5-6 åringar skjutas upp tills det åter finns tillgång på det nu rekommenderade vaccinet alternativt att andra rekommenderade vaccin görs tillgängliga.

För Barnhälsovården i region Gävleborg gäller följande:

1. Följ turordningen enl. ovan 

2. Kalla och vaccinera de fåtal som ej fått dos 4, och som har börjat i förskoleklass hösten 2015 (eller kom överens med skolhälsovården om ev. vaccination), om ni har vaccin kvar. Om inte så sätts barnet upp på väntelista i PMO/J3 och kallas när vaccin åter finns tillgängligt.

3. De 5 åringar som kallas hösten 2015 till 5 årsbesöket ska EJ vaccineras utan sätts på väntelista i PMO/J3. När vaccin finns tillgängligt kallas barnen utifån födelsedatum d.v.s. det äldsta barnet först.