Pågående utbrott av mässling

SMI:s Nyhetsbrev (2013-02-28)

Den senaste månaden har ett tiotal personer insjuknat i mässling i Uppsala och Stockholms län. Smittspridningen började med en person som varit utomlands och pågår fortfarande i Uppsala. Mässling är en allvarlig sjukdom som smittar mycket lätt. För att minska smittspridningen ska personer som misstänker att de har mässling kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 för information om vård.

Mässling ger hög feber, hosta eller andra luftvägssymtom, röda ögon och därefter röda utslag på kroppen. Smittskyddsinstitutet (SMI) vill också uppmärksamma sjukvården om att personer som söker vård kan ha mässling.

Senaste fallet i Uppsala län insjuknade för några dagar sedan. Stockholms län har inte haft något konstaterat fall sedan den 2 februari, men det är för tidigt att slå fast att smittspridningen i Stockholm har upphört.

Mässlingsvaccinet ger ett bra skydd och SMI vill understryka vikten av att vara vaccinerad.

Lokalt från Smittskyddsläkaren

Mässlingsutbrottet i Stockholm och Uppsala började sannolikt i samband med ett flyg från mellanöstern till Arlanda den 7 januari. En resenär hade mässling på planet.
Smittskyddsläkaren kontaktades då en Gävleborgare var med på planet.
Patienten fick gammaglobulin profylaktiskt. Blodprov visade dock att patienten var immun när svar inkom.