Nytt i länshandboken

Skäl för remiss till logoped

  • Barn med avvikande talbeteende oberoende av ålder, även vid omtagningar i talet.
  • Föräldraoro eller funderingar.

Det är svårt att avgöra vad som är stamning och vad som är normala upprepningar i talet. Barnet ska kunna behålla talflyt även vid iver. Även en 2-åring kan ha börjat stamma. Fråga om ärftlighet för stamning finns i familjen, då detta är en riskfaktor.

Det är mycket värdefullt att tidigt ge råd om förhållningssätt, därför är inte bra att avvakta och vänta på hur talet utvecklas. Flera behandlingsmetoder går just ut på att lära föräldrarna nya kommunikativa strategier.

Nya Länshandboken barnhälsovård.