Nezeril för spädbarn är avregistrerat

Nezeril 0,1 mg/mL näsdroppar i endosbehållare och Nezeril 0,1 mg/mL nässpray, som används för korttidsbehandling av nästäppa hos små barn mellan 1 månad och 2 år, avregistrerades den 31 december 2013 på företagets egen begäran.

Nezeril kan därefter endast ges till barn över 2 års ålder (0,25 mg/mL för barn från 2 år upp till 10 år). Avregistreringen sker på företagets (GlaxoSmithKline) begäran med hänvisning till att man vill ha globalt harmoniserade rekommendationer för produkterna och vill använda de nationella rekommendationerna i Storbritannien även i resten av världen.

I Sverige genomförde Läkemedelsverket under 2009 en utredning av säkerheten för receptfria förkylningsmediciner till små barn, och kom fram till att inga åtgärder för att begränsa användningen behövde vidtas. Skälet till översynen var rapporter om allvarliga biverkningar i vissa andra länder inom EU, men dessa rapporter gällde i huvudsak läkemedel som tas via munnen. I Sverige används främst näsdroppar i endosbehållare och nässpray, som medger en noggrann dosering.

Behandling av nästäppa för små barn under 2 år

För barn under 1 års ålder finns fysiologisk koksaltlösning. Se råd i Rikshandboken.

För barn över 1 års ålder finns avsvällande nässprayer som innehåller ett annat verksamt ämne, xylometazolin, i styrkan 0,5 mg/mL, även dessa är receptfria.

(Läkemedelsverket 2013-10-18)