Metodbok Barnhälsovård pensioneras - Rikshandboken ersätter

Metodbok Barnhälsovård kommer att successivt att släckas ner, i stället gäller Rikshandboken för barnhälsovård. Några nya uppdateringar kommer inte att ske i Metodbok Barnhälsovård utan respektive avsnitt kommer att länkas till Rikshandboken.

Rikshandboken-bannerKvar i Metodbok Barnhälsovård, omdöpt till Nya Länshandboken, kommer endast att finnas lokala anvisningar med anpassningar till de specifika förhållanden som gäller i Gävleborgs län.

Rikshandboken är barnhälsovårdens egen webbplats med kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling med möjlighet för all personal att få samma kunskapsbaserade information  en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor. Användare är alla som arbetar inom barnhälsovården men även andra är naturligtvis välkomna att ta del av den.

Rikshandboken känner av hur besökaren tar kontakt, med dator, surfplatta eller mobiltelefon och utseendet på Rikshandboken anpassas automatiskt till plattformen.
Skriv bara in www.rikshandboken-bhv.se

Rikshandbokens huvudman är Svenska Barnläkarföreningen, den redigeras och produceras av Inera AB.
Använd Rikshandboken! Ge synpunkter på hur den fungerar!