Mässlingsvaccin inför sommarens resor

Redan från 6 månaders ålder rekommenderas nu vaccination mot mässling (MPR) inför utlandsresa.

Anledningen är att antalet mässlingsfall runt om i Europa och övriga världen ökat kraftigt. Många barn har fortfarande skydd av mammans antikroppar vid den åldern, de har ingen nytta av vaccinet men det är inte heller skadligt.

Det finns nu många mammor som varken är vaccinerade eller har haft mässling och detta utökade råd avser att skydda deras barn. Barnen ska precis som tidigare vaccineras om vid 18 månaders ålder om de fått vaccinet innan de är ett år.