Livsmedelsverket om mineraler och tungmetaller i barnkost

Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i varierande grad. Halterna överskrider inte de lagstiftade gränsvärden som finns, men kan i vissa fall ändå innebära en hälsorisk för små barn. Det visar en stor fördjupande undersökning från Livsmedelsverket som gjorts för att få mer kunskap om hur stora problemen är med tungmetaller och skadliga halter mineraler i barnmat.

Livsmedelsverket har under 2011-12 analyserat mineralerna järn, koppar och mangan samt tungmetallerna arsenik, bly och kadmium i 92 olika livsmedel särskilt avsedda för barn: modersmjölksersättning, tillskottsnäring, gröt, välling och livsmedel för speciella medicinska ändamål (främst modersmjölksersättning, sondnäring och kosttillägg avsedda för sjuka barn). Även några livsmedel för ”normal” konsumtion som barn kan tänkas konsumera ingår i undersökningen, främst vegetabiliska drycker eftersom de används som alternativ för barn som inte dricker mjölk.

Resultatet visar att det finns arsenik, bly och kadmium i många av de barnmatsprodukter som ingått i undersökningen, vilket kan innebära ett hälsoproblem. Även höga halter av mineralämnet mangan kan utgöra ett potentiellt hälsoproblem.

Alla risbaserade produkter – gröt, välling och risdrycker – innehöll förhöjda halter arsenik. Livsmedelsverket ger därför råd till föräldrar om dessa produkter.

Livsmedelsverkets har beslutat om följande åtgärder:

Råd till konsument

  • Råd till föräldrar att inte ge risdrycker till barn under sex år, på grund av förekomst av arsenik.
  • Råd till föräldrar att inte enbart ge risbaserad gröt och välling till små barn utan variera med andra sorter, på grund av förekomst av arsenik.
  • Råd till föräldrar att variera gröt- och vällingsorterna till små barn, på grund av förekomst av bly och kadmium.
  • Råd till föräldrar att inte alltid ge samma vegetabiliska dryck utan att variera mellan olika sorter, på grund av förekomst av kadmium.

Läs nedanstående länkar till Livsmedelsverkets hemsida för mer detaljerad information.

Fortsatta problem med vissa tungmetaller och mineraler i barnmat

Metaller i barnmat - information för vården

Metaller i barnmat - information för föräldrar

Tungmetaller och mineraler i livsmedel för spädbarn och småbarn