Kikhosta åter här

Gävleborg har nu flera fall av konstaterad kikhosta. Det finns anledning att komma ihåg sjukdomen när små barn har hosta, även om barnen är vaccinerade. Vaccinationsskydd kommer först efter andra vaccinationen. Även bland fullvaccinerade barn har fall av kikhosta inträffat. Amning ger inte tillräckligt skydd mot kikhosta.

Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Barn kan efter några veckor i anslutning till hostattackerna även få svårt att andas (kikningar) och kan bli blå (cyanotiska) i ansiktet av syrebrist. Hostattackerna avslutas ofta med att barnet hostar/kräks upp slem. I första hand spädbarn kan i anslutning till attackerna bli medvetslösa på grund av syrebrist. De brukar dock återfå medvetandet inom några sekunder. Så småningom klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara överstånden efter sammanlagt sex till åtta veckor.

Kikhosta hos spädbarn ska behandlas med erythromycin.

Barn  upp till 6 månader: Vid misstanke om smitta.
Barn 6-12 månader: Tidigt vid misstänkt sjukdom.
Barn över 1 år: Endast om det är viktigt med smittfrihet till exempel syskon eller andra kontakter under 1 år.