Information från BHV-enheten

Brist på vaccin

Som vi tidigare informerat har det uppkommit en bristsituation av Tetravac. När vi behöver beställa fyrvalent vaccin beställ då Tetravac (enl. avtal) så får ni ersättningsvaccin med annat namn tilldelat i tur och ordning om inte Tetravac finns att tillgå. 

Mässling

Ett ovaccinerat barn blev smittat med mässling under en resa i Ryssland. Barnet kom Sverige med flyg och insjuknade i mitten av juni. Man känner inte till vilka personer som reste med samma flyg. Om någon medresenär saknade immunitet mot mässling så kan den personen ha blivit smittad under resan. 

Med anledning av detta har Signar Mäkitalo gått ut med information till alla chefer och läkare i primärvård om vikten av ökad uppmärksamhet, tidig diagnostik och adekvat isolering av misstänkta fall med mässling.

Symtom vid mässling

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande besvärlig torrhosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter. Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna(Kopliks fläckar)

Diagnostik av mässling

Provtagningsanvisning - Morbilli

Folkhälsomyndigheten - Mässlingsvirus

För mer information om mässling se:

Mässling - Region Gävleborg

Folkhälsomyndigheten - Sjukdomsinformation om mässling

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

 Hälsovalet i Gävleborg beslutade under våren att MPR vaccin ska erbjudas gratis till barn under 18 månaders ålder om läkare bedömer att en MPR vaccindos är indicerad. Barn under 1 år skall enl. Rikshandboken ha en skriftlig ordination. 

BHV-enheten

För tillfället består Barnhälsovårdsenheten av Anna Söderlund, Marie Bandh och Monica Bergström. Rekrytering av Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande barnhälsovårdssjuksköterska pågår.

För eventuella läkarfrågor har vi möjlighet till viss konsultation med BHV överläkare i angränsande län. Eventuella frågor hanteras via BVH-samordnare Anna Söderlund.

Rikshandboken

Vi på BHV-enheten vill rekommendera er som ännu inte prenumererar på Rikshandbokens nyhetsbrev att göra det. 

Med önskan om en skön sommar!
Anna, Marie och Monica