Gynnsam spädbarnskost minskar risken för celiaki hos barn

Den kroniska sjukdomen celiaki är vanligare hos svenska 12-åringar än vad som tidigare varit känt men går att förhindra hos vissa genom en gynnsam spädbarnskost, skriver Anna Myléus i den avhandling hon försvarade vid Umeå universitet den 21 september.

Celiaki, även kallad glutenintolerans, är en kronisk sjukdom som finns hos ungefär 1 % av befolkningen. Mellan 1984 och 1996 hade Sverige en epidemi av celiaki bland barn under 2 år.

Epidemin har tidigare delvis kunnat förklaras av ändringar i spädbarnskosten och genom en studie bland svenska 12-åringar födda under epidemin (1993) och efter epidemin (1997) har den forskargrupp som Anna Myléus tillhör visat att dessa kostskillnader faktiskt ändrade förekomsten av sjukdomen och inte bara påverkade hur stor andel som fick symtom och därmed en korrekt diagnos. Det här innebär att celiaki kan förhindras hos vissa individer med den genetiska förutsättning som ligger bakom sjukdomen, åtminstone upp till 12 års ålder. Studiens resultat tyder på att det är gynnsamt att introducera glutenhaltig mat gradvis i små mängder till spädbarn med start redan från 4 månaders ålder, helst under pågående amning.

I avhandlingen visas att förändringar i spädbarnskosten har påverkat förekomsten av celiaki i samband med epidemin, men det förklarar inte hela bilden och ytterligare orsaker har sökts via en kombination av en fall-referent studie och en ekologisk ansats. De fann att vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet inte ökade risken för celiaki men däremot kan en riskfaktor vara upprepade tidigare infektioner. Den risk som infektionerna innebär ökar ytterligare om barnet dessutom inte längre ammades när gluten introducerades och har introducerats till gluten i stora mängder. Därigenom bidrog tidiga infektioner även indirekt till den svenska celiakiepidemin.

Läs mer om spädbarnskost som minskar risken för celiaki