Förtydligande av artikel i senaste BHV-NYTT

VIRKON ska användas som ytrengöring då risk finns för poliosmitta.

Poliovirus är resistenta mot vanligt ytrengöringsmedel.

I länder med krig har ofta vaccinationsprogrammet brutit samman.

Just nu gäller det barn under 3 år som nyligen anlänt från Syrien.

Detta kan ändras över tid.