Behandlingsmetoder vid spädbarnskolik

Spädbarnskolik debuterar ofta under de tre första levnadsveckorna och upphör vanligen omkring tre månaders ålder. Det har beräknats att cirka 10 procent av alla spädbarn drabbas av kolik.

Ett barn anses ha diagnosen om det uppfyller de så kallade Wesselkriterierna, vilket innebär att barnet har utbrott av gråt, gnäll och irritabilitet i över tre timmar per dag, mer än tre dagar i veckan och att detta pågår under mer än tre veckors tid. Man måste utesluta andra orsaker till skrikighet till exempel ljumskbråck.

Det är sedan viktigt att lyssna och ge stöd samt informera om att det är ofarligt och kommer att gå över med tiden.

Om barnet inte blir hjälpt av allmänna omvårdnadsåtgärder såsom matningsrutiner, bära, vagga med mera bör man prova komjölksfri diet till mamma om hon ammar och annars komjölksfri ersättning till barnet. Detta bör provas minst en vecka. Sempers magdroppar med lactobaciller och spädbarnsmassage är andra behandlingar som kan provas.

Om inget av ovanstående fungerar erbjuds på några ställen akupunktur mot spädbarnskolik. För att få ge detta måste man vara legitimerad sjukvårdspersonal som fått särskild utbildning i akupunktur.

Vid behandlingen sticks tunna nålar in på en punkt mellan tummen och pekfingret i fem sekunder. Det sker oftast 2 gånger i veckan i tre veckor. De sjukgymnaster som provat behandlingen tycker sig ha ett gott resultat och biverkningsrisken är mycket låg. Men – det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten. Alltför få studier är gjorda och metoden är inte evidensbaserad. Därför kan BVC inte aktivt ta in detta som en av våra behandlingsmetoder.

Däremot kan man, när man provat allt annat, informera föräldrar om att metoden finns om man har det tillgängligt på sin hälsocentral. Det är dock föräldrarna själva som avgör om de vill prova.

Vi på BHV-enheten anser det självklart att behandlingen i sådana fall ska vara kostnadsfri både ur jämställdhetssynpunkt och eftersom det handlar om barn.