Avtalet för pneumokockvaccin klart

Synflorix fortsätter att vara vårt pneumokockvaccin ytterligare en avtalsperiod till 31 maj 2014, avtalet kan förlängas med ytterligare 1 år om parterna så önskar.