Kontaktlistor för föräldrastödjande verksamheter

Barnhälsovårdsenheten har i ett projekt kartlagt och sammanställt information om föräldrastödjande verksamheter i de olika kommunerna i Gävleborg

Listorna kan vara till stöd i arbetet med familjer som kan vara hjälpta av resurser såväl inom som utanför hälso- och sjukvårdens område.

Kontaktlistor för föräldrastödjande verksamheter