Barn och unga som anhöriga - länkar

Randiga huset - stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall

Dödsviktigt.nu - för barn och ungdomar som har en död mamma eller pappa

BRIS - barnens rätt i samhället

Kuling - mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Maskrosbarn - för ungdomar med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar

Drugsmart - ungdomssajt med information om alkohol och andra droger

Livlinan - en sajt för dig som är ung och lever nära någon med psykisk ohälsa

Trygga barnen - för att hjälpa barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik

Barn som anhöriga - nationellt kompetenscentrum för anhöriga

1177/Vårdguiden

1177.se/gavleborg 

Exempel du kan söka på:

När en vuxen i familjen inte mår bra

När någon i familjen dör - vad händer med barnen

Barn som närstående

Cancerfonden

Om cancer

Att prata med barn om cancer

Webbaserade utbildningar

Kunskapsguiden: Barn som anhöriga - våga fråga - film

Socialstyrelsen: Till dig som är anmälningsskyldig - film

Orosanmälan

Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn - folder

Orosanmälan socialtjänst - blankett