Utbildningar

Lär dig mer om migration och psykisk hälsa

Under uppdrag psykisk hälsa hittar du utbildningsfilmer, filmade föreläsningar och interaktiva webbutbildningar om migration och psykisk hälsa.

Lär dig mer om psykisk hälsa - Uppdrag psykisk hälsa


Utbildningar på Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (Stockholms läns landsting) arbetar för att öka kunskapen hos hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal i transkulturella frågor och för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter.

Aktuella utbildningar finns i kalendern och anmälningslänk under respektive utbildning.


Att tala genom tolk

Utbildningen genomförs 4-5 september 2017 och vänder sig till dig som arbetar med eller möter nyanlända och arbetar med tolk.

Att tala genom tolk - utbildning 


Temadag om suicidprevention

Den 30 mars 2017 anordnade Hälsa i Sverige en temadag om suicidprevention som du kan se som inspelad version.

Temadag om suicidprevention


Mötet med asylsökande och flyktingar i en föränderlig värld- migrationsprocessen och psykisk ohälsa

Inspelning från föreläsning "Mötet med asylsökande och flyktingar i en föränderlig värld- migrationsprocessen och psykisk ohälsa" från den 7 juni 2016. Webbutsänd föreläsning från Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting. Föreläsarna är Anne Johansson Olsson, distriktssköterska och vårdlärare samt Maria Sundvall, överläkare, psykiatriker.

Att möta flyktingars psykiska ohälsa - föreläsning om vad vi som vårdpersonal behöver tänka på i våra möten med flyktingar.


Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända

Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskaper och färdigheter för att kunna utbilda andra att ge

  1.  kultur- och språkanpassad hälsoinformation
  2. hälsostöd, i grupp eller enskilt, vid lindrig psykisk ohälsa.

Hälsoinformation och hälsostöd - utbildningsfilm


Migration och psykisk hälsa - för primärvården

Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskaper och färdigheter för att kunna utbilda andra inom din organisation om hur migration påverkar psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan manifesteras i olika kulturer och vad primärvården kan göra för att möta asylsökandes och nyanländas behov av psykosociala insatser.

Migration och psykisk hälsa - för primärvården - utbildningsfilm


Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända

Utbildningen ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma.

Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända - utbildningsfilm


Hälsoskola

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända genomfördes en kurs i Hälsoskola den 13 september 2016 på Piperska Muren i Stockholm.
Syftet var att presentera erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, och ge råd och vägledning kring hur man etablerar och genomför Hälsoskola.

Föreläsare: 

  • Solvig Ekblad, professor Karolinska Institutet
  • Maria Lerjerud, sjuksköterska, Oxelösund
  • Ann Hjärpe, distriktssköterska, region Kronoberg
  • Erica Ericsson, verksamhetschef, region Kronoberg

Hälsoskola - utbildningsfilm