Tolk

Stöd för dig som ska beställa och använda tolk i ditt samtal med patienten.

Beställ tolk - du kan beställa telefontolk eller kontakttolk från upphandlade leverantörer.

Att samtala med tolk - information och folder från Socialstyrelsen på olika språk.

Lathund för lyckad tolkanvändning (pdf)