Länkar

Information för vårdpersonal

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar (Socialstyrelsen)
Stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.

Hitta rätt och om Sverige - för dig som arbetar med nyanlända (informationsverige.se)

Våld i nära relationer

Information för asylsökande och flyktingar

Migrationsverket 

När jag just kommit till Sverige - information på ett 20-tal språk 

Asylprocessen- information och bildmaterial 

LMA-kort för asylsökande  - LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett platskort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. 

Uppehållstillståndskort - ett kort som du får när du fått uppehållstillstånd.

Asylprocessen- filmer på olika språk

Asyl - information för barn

Vård  - information om hälso- och sjukvård för asylsökande

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - material på andra språk 

Regler - frågor och svar - om ändringar i lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

informationsverige.se

Det svenska samhället - information på tio språk för dig som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. 

Ny i Sverige - svar på vanliga frågor

Ensamkommande barn - ha koll på dina rättigheter

Skatteverket

När du fått uppehållstillstånd- anmäl inflyttning hos Skatteverket

Arbetsförmedlingen

Etablering

Inskrivning

Etableringsplan

Etableringsersättning

Socialstyrelsen

Nyanlända med vårdutbildning - legitimation

Försäkringskassan

Förmåner

Bidrag och stöd

Facebook på arabiska

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten - information på olika språk

Omskarelse.pdf