Asyl- och migranthälsa Gävleborg

Asyl- och migranthälsan erbjuder hälsoundersökningar till samtliga asylsökande och migranter som kommer till vårt län.

Asyl- och migranthälsa finns på Söderhamns sjukhusområde och har en filial på Sätra hälsocentral i Gävle. I verksamheten finns även en mobil enhet som ska kunna verka i hela länet utifrån behov.

För mer information kontakta 
Margareta Rolfhamre, vårdenhetschef, 070-367 70 56
Eva Onelius, sjuksköterska, 072-589 50 97

Beslutsunderlag hälsoundersokningar asylsökande (pdf)