Kampanjen Ramla inte!

Kampanj Ramla inte!

I samband med FN:s internationella äldredag uppmärksammas fall och fallskador i Gävleborg genom kampanjen Ramla inte.

Även 2015 uppmärksammades fallolyckor i Gävleborg med en veckolång kampanj under vecka 40. Årets tema för kampanjen var träning och aktivitet.

Ramla inte

Denna kampanj genomfördes tillsammans med flera regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den veckolånga kampanjen för att medvetandegöra om fallskador bland äldre heter på nationell nivå Bättre balans.

Region Gävleborg kommer att ha kvar namnet Ramla Inte! som ingår i den nationella kampanjen Bättre Balans (MSB). Materialet som har använts är nationellt framtaget av MSB.
Läs mer om kampanjmaterial på MSB:s webbplats

Fallskador

Under 2013 föll 1488 personer över 65 år i länet, så pass illa att personen måste läggas in på sjukhus. För den enskilde personen och dess närstående innebär det stort lidande men får även stora samhällsekonomiska konsekvenser. 

Läs mer om fallskador i Gävleborg 

 

Många organisationer och företag i Gävleborg har arrangerat aktiviteter med syfte att minska fallskadorna i länet.

Kan du göra något för att minska fallolyckorna i Gävleborg? Registrera din aktivitet för 2015 

Aktiviteter 2015